บริการของเรา

First Ambulance บริการรถฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย บริการรับส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

บริการรับ-ส่งคนไข้

ตามหมอนัด
กลับภูมิลำเนา
ฉีดวัคซีน Covid
Swab Covid

บริการรับ-ส่งคนไข้ Covid

กลับ ตจว.
ไป ศูนย์พักคอย
ไป Hostel
ส่งต่อ โรงพยาบาล

บริการ รถพยาบาล Standby

งานกีฬาบริษัท
งานแสดงสินค้า
งานฉีดวัคซีน ฯลฯ
..
บริการ ให้เช่า รถพยาบาล Standby โรงงานรายเดือน ให้เช่าเครื่องทำออกซิเจน

บริการรับ-ส่งคนไข้

ตามหมอนัด | กลับภูมิลำเนา | ฉีดวัคซีน Covid Swab Covid | บริการรับ-ส่งคนไข้ Covid | กลับ ตจว. | ไป ศูนย์พักคอย | ไป Hostel | ส่งต่อ โรงพยาบาล

บริการ รถพยาบาล Standby

งานกีฬาบริษัท | งานแสดงสินค้า | งานฉีดวัคซีน ฯลฯ | บริการให้เช่า รถพยาบาล Standby | โรงงานรายเดือน | ให้เช่าเครื่องทำออกซิเจน