First Ambulance

บริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน ,รับส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด ,รถพยาบาล Standby
รถพยาบาล รับส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ,และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ฯ

โทรติดต่อ รถพยาบาล

081-652-9452 วุฒิพงศ์ (แจ็ค)
095-553-2229 รติรัตน์ (ปลา)

Email

mittare.jack@gmail.com

รถพยาบาล สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้รับมาตรฐาน 100% ในด้านความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่มีความชำนาญและประสบการณ์ บริการ รับส่งคนป่วยกลับบ้าน ราคาถูก จองด่วน ได้รถทันที ราคาถูก ผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งในการใช้รถ
รถใหม่สะอาด ปลอดภัย อุปกรณ์การแพทย์ประจำรถ ครบครัน

ตรงต่อเวลางาน บริการ รถพยาบาล งาน event , งาน Standby กองถ่าย , ให้เช่าเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน

บริการ ประกอบภายในรถพยาบาล และนำสั่งและนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ มือ 1 และ มือ 2

Our Service

งานบริการ รถพยาบาล

บริการ รถพยาบาล

รับส่งผู้ป่วย กลับบ้าน

บริการ รถพยาบาล

รับส่งผู้ป่วย กลับภูมิลำเนา

บริการรับ-ส่งคนไข้

 • ตามหมอนัด
 • กลับภูมิลำเนา
 • ฉีดวัคซีน Covid
 • Swab Covid

บริการรับ-ส่งคนไข้ Covid

 • กลับ ตจว.
 • ไป ศูนย์พักคอย
 • ไป Hostel
 • ส่งต่อ โรงพยาบาล


บริการ รถพยาบาล Standby

 • งานกีฬาบริษัท
 • งานแสดงสินค้า
 • งานฉีดวัคซีน  ฯลฯ

บริการ ให้เช่า รถพยาบาล Standby
โรงงานรายเดือน ให้เช่าเครื่องทำออกซิเจน

ภายใน รถพยาบาล

รถพยาบาล ผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้ง ในการใช้รถพยาบาล รถใหม่สะอาด ปลอดภัย อุปกรณ์การแพทย์ประจำรถครบครัน

Portfolio

ผลงานของเรา

Products

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีจำหน่าย