อุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการ รับจัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ทุกชนิด ทั้งมือ1 และมือ2
สำหรับติดตั้งบนรถพยาบาล และประจำบ้าน บริการให้เช่าและจำหน่าย เครื่องออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย